Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

komorra
0064 386e
Reposted fromartois artois viapiehus piehus

June 23 2015

0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viaprincessconsuela princessconsuela
komorra
5763 69f3 500
Reposted byhardkorweybanshe

June 22 2015

komorra
2992 9458
Reposted fromktosiowa ktosiowa
komorra
voglio un pensiero superficiale che rende la pelle splendida | flickr - photo sharing!
Reposted fromweightless weightless viaunmadebeds unmadebeds
komorra
1740 0a1a
Reposted from1923 1923 viafilmowy filmowy
komorra
2018 c0bb
Reposted fromkarmacoma karmacoma
komorra
2033 db1f
Reposted fromkarmacoma karmacoma
komorra
Nie bądź odważny - bądź zajebiście ODWAŻNY. Zawsze jak kogoś spotkasz, zrób na nim zajebiste wrażenie. Niech pomyśli, że jesteś najgorętszym gnojem na świecie. Niech pomyśli, że jak nie da ci pracy, to straci swoją. Patrz mu prosto w oczy, nigdy się nie odwracaj. Bądź spokojny i pewny siebie, bądź zajebiście ODWAŻNY.
— James Frey "My friend Leonard''
komorra
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted byflyingheart flyingheart

June 21 2015

komorra
1287 f5a4 500
Reposted fromfelicka felicka

June 20 2015

komorra
9861 9419
Reposted fromkarmacoma karmacoma
komorra
3156 e2fd
Reposted fromlavendowy lavendowy viaunmadebeds unmadebeds

May 31 2015

0538 13be
Reposted fromKarigane Karigane viakarmacoma karmacoma
komorra
5375 94c4
Reposted fromalicemeow alicemeow viaszarakoszula szarakoszula
6914 bb15 500
komorra
komorra
komorra
7175 3103
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries viapikkumyy pikkumyy
komorra
1926 3191
Reposted fromfelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl